Blogs

 Jan. 4, 2021

उच्च-रक्तचाप हुन नदिन र नियन्त्रण गर्न : क गर्ने, क नगर्ने? Dr Om Murti Anil, Senior Cardiac Specialist, National Cardiac Centre, Basundhara

 Dec. 19, 2020

जाडोमा हुने स्वास्थ्य समस्या र बच्ने उपाय

 Nov. 19, 2020

बिना औषधी रक्तचाप कसरी नियन्त्रण गर्ने ? Lifestyle measure to control BP. Important tips.